Nhập các từ khóa có dấu vào cột trái, tự sinh ra từ khóa cột phải x4 gồm [], "", không dấu, có dấu

Nhập mỗi từ trên 1 dòng, tối đa 50,000 từ khóa.

Số Keywork: 0 Số Keywork: 0