Bộ cuyển dổi Tiếq Việt

Giờ em chỉ muốn
Ôm chặt anh lúc này
Giữ chặt tay anh lúc này
Không buông tay